ILMOITTAUTUMINEN


Ennakkoilmoittautuminen tunneille on suotavaa. Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.rectusry.fi, kohdassa ”ilmoittautuminen tunneille”.  Tunneille voi myös ilmoittautua tunnin alussa ohjaajalle, mutta se vie aikaa tunnista. Ilmoittautuminen on sitova. Asiakas hyväksyy, että kausimaksu erääntyy maksettavaksi ja maksua ei palauteta vaikka asiakas lopettaisi tunnit kesken kauden. Erikseen sairastapaukset joissa lääkärintodistus. Alle 18-vuotiaan ilmoittaa tunneille huoltaja. Syys- ja kevätkaudelle ilmoittaudutaan aina erikseen. Tutustumistunneille ei tarvitse ilmoittautua. Ilmoittautuminen tapahtuu vasta tutustumistunnin jälkeen osoitteessa: www.rectusry.fi kohdassa ”ilmoittautuminen tunneille” tai ohjaajalle. (mielellään internetin kautta kaikki ilmoittautumiset tunneille)


LASKUTUS


Kausimaksu suoritetaan ohjaajalle kauden ensimmäisellä tunnilla käteisellä tai näyttämällä tilille maksusta maksutosite. Lasku on mahdollista saada postitse kotiin.
Kerta maksut maksetaan joka tunti ohjaajalle käteisellä. Tutustumistunti maksaa yhden kertamaksun verran ja hyvitetään jatkaessa kausimaksusta. Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksesta peritään 5euron lisämaksu. Rectus ry antaa asiakkaalle yhden maksumuistutuksen, jonka jälkeen erääntynyt lasku siirretään perintään.

Asiakas on vastuussa yhteystietojen oikeellisuudesta ilmoittautumiskaavakkeessa.

ILMOITTAUTUMISEN PERUUTUS


Kaikki peruutukset on tehtävä kirjallisesti sähköposti osoitteeseen: paivi.dufvelin@rectusry.fi, suullinen peruutus puhelimitse tai ohjaajalle ei ole kelvollinen. Tunneilta kirjallisesti ilmoittamatta pois jäämistä ei lasketa peruuttamiseksi. Asiakkaalla on oikeus perua ilmoittautuminen ja kausimaksu veloituksetta,  ennen ensimmäistä tuntia mille hän on ilmoittautunut.  Jos asiakas peruuttaa tunnin vasta tunnin jälkeen, erääntyy kausimaksu maksettavaksi. Peruutukset ovat mahdollisia ainoastaan lääkärintodistusta vastaan, josta tulee ilmi ettei asiakas voi osallistua liikuntatunneille. Lyhyiden sairastumisten osalta on mahdollisuus korvaukseen. Kts. korvauskäytäntö.

KORVAUSKÄYTÄNTÖ JA POISSAOLOT


Yksittäiset poissaolot ja sairauspoissaolot voi korvata osallistumalla toiselle tunnille. Korvaustunnille tultaessa oppilaan tulee ilmoittautua ohjaajalle. Korvaustunnit ovat henkilökohatisia. Korvauksia ei voi tehdä etukäteen. Mikäli tunti osuu pyhäpäivälle, jolloin tuntia ei Rectus ry:n toimesta pidetä, asiakas saa käydä korvaamassa tunnin toisella tunnilla tai mahdollisuuksien mukaan järjestetään korvaustunti.  Suuremmat lomat jolloin tunteja ei pidetä, ilmoitetaan ajoissa ja ne on huomioitu jo hinnastossa eikä tästä syystä korvata.
Yksittäisten sairauspoissaolojen varalta on käytössä korvauskäytäntö. Pitkäaikaisissa sairastapauksissa tai loukkaantumisissa Rectus ry korvaa lääkärintodistusta vastaan jo maksetun kausimaksun miinustaen käydyt tunnit. Lääkärintodistus toimitetaan sähköpostin liitteenä paivi.dufvelin@rectusry.fi tai toimitetaan ohjaajalle. Lääkärintodistuksesta on käytävä ilmi liikuntakyvyttömyyden ajankohta. Poissaoloja voi käydä korvaamassa vain kuluvan kauden aikana.


TUNTIPERUUTUKSET JA SIJAISUUDET


Ohjaajan vaihtuminen
Mikäli ohjaaja on pidemmällä sairaslomalla, meillä  on oikeus vaihtaa ohjaajaa/sijaista kesken kauden. Opettajan vaihtuminen kesken kauden ei vaikuta ilmoittautumisiin eikä oikeuta ilmoittautumisen peruutukseen.


Tuntimuutokset ja tunnin lopettaminen kesken kauden
Jos tunti ei toteudu ja se lopetetaan Rectus ry:n puolesta, ei asiakkaalta peritä maksua. Palautamme myös asiakkaan mahdollisesti maksaman maksun, jos asiakas ei halua vaihtaa toiselle tunnille. Jos lopetus tapahtuu kesken kauden, asiakkaalta peritään maksu jo toteutuneista tunneista.
Jos tunnin ajankohtaa muutetaan meidän toimesta on asiakkaalla oikeus lopettaa tunnilla. Tällöin asiakkaalta peritään maksu vain muutosta ennen pidetyistä tunneista.


VAKUUTUKSET

Asiakkaita ei ole vakuutettu Rectus ry:n puolesta.  Vapaa-ajan vakuutukset löytyvät tavallisesti kotivakuutuksista, mutta asiakkaalla on itse velvollisuus olla tietoinen omasta vakuutuksesta.

 


YLEISTÄ


Rectus ry pidättää oikeuden ohjaaja- ja tuntimuutoksiin sekä hinnastoon.